bandeau handzone

Zaporoshye

HC Motor Zaporozhye

Ivanova Str. 24 69 600 ZAPOROZHYE
http://www.handball.motorsich.com


Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MALASINSKAS Aidenas 13 47 79 59,5 10 17 58,8 18 3 21 0 2 0 57 114
PUKHOUSKI Barys 13 49 82 59,8 0 0 0 21 2 9 0 2 0 49 138
VUJOVIC Stevan 3 1 3 33,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
HORIHA Dmytro 13 39 63 61,9 0 0 0 3 0 4 5 12 1 39 56
MOLINA COSANO Carlos 18 3 3 100 0 0 0 0 0 0 6 15 0 3 -24
TURCHENKO Ihor 8 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
DONTSOV Vladyslav 5 12 24 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 20
MINOTSKYI Taras 13 9 13 69,2 2 3 66,7 0 0 1 1 7 0 11 9
ORBOVIC Milos 11 33 59 55,9 0 0 0 15 7 11 1 2 0 33 91
BABICHEV Maxim 10 6 8 75 0 0 0 0 0 1 1 8 0 6 -2
BOKHAN Viachaslau 12 67 85 78,8 0 1 0 1 8 2 1 8 0 67 178
BURZAK Ivan 10 3 10 30 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3 -4
GURKOVSKY Pavlo 9 9 9 100 0 0 0 0 0 1 0 4 0 9 17
TIUTIUNNYK Dmytro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -16
DENYSOV Zakhar 13 32 44 72,7 0 0 0 4 1 0 3 6 1 32 70
KASAI Oleksandr 8 3 8 37,5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 2
KOZAKEVYCH Artem 11 25 32 78,1 13 18 72,2 0 1 0 1 2 0 38 89
KRAVCHENKO Eduard 5 6 12 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
KUBATKO Iurii 10 8 13 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19
Total 18 353 549 64,3 25 39 64,1 64 23 74 19 73 3 378 774
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
KOMOK Gennadiy 5 20 58 34,5 2 8 25 22 66 33,3 0 0 0 0 0 0 0 13
MAROZ Ivan 12 124 422 29,4 9 40 22,5 133 462 28,8 0 7 0 0 0 0 3 34
VIUNIK Maksym 10 10 44 22,7 3 7 42,9 13 51 25,5 0 1 0 0 0 0 0 -1
Total 12 12,8 43,7 29,4 1,2 4,6 25,5 14 48,2 29 0 8 12 0 0 0 3 46