bandeau handzone

Chine

Association Chinoise de Handball

5, Tiyuguan Road CN-100763 BEIJING P. R. of China


Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
JIE Zhu 5 0,2 1,4 14,3 0 0 0 0,4 0,2 2 0,2 0,2 0 0,2 -3,8
ZHANG Ji 5 2,2 4,8 45,8 0 0 0 1,4 0,4 3,2 0,2 0,2 0 2,2 0,8
JIANXIA Tian 5 2,2 5 44 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 0 2,2 3,8
KEXIN Hao 5 4,2 10 42 0 0 0 0,4 0 3 0,6 0,4 0 4,2 0,8
CUI Lei 5 1,2 3,6 33,3 0 0 0 0 0,2 2 0,4 0 0 1,2 -2,4
QING Miao 5 2,2 6,8 32,4 0 0 0 0,6 0,4 2 0,2 0 0 2,2 0
LI Hexin 2 0,5 3 16,7 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 -1
LIANG Qi 5 3,2 4,6 69,6 0 0 0 0,8 0,4 1,6 0,2 0,6 0 3,2 6,2
XIAOJIAN Zhou 5 1,2 1,6 75 0 0 0 0,4 0 0,4 0,2 0,2 0 1,2 2,8
YAN Liang 5 0,6 0,8 75 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0,4 0 0,6 1,2
WENXIN Zhu 5 1 1,6 62,5 1,2 1,6 75 0,8 0,4 1,6 0,2 0 0 2,2 4
ZHANG Xing 5 0 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0 -4
XIAO LONG Wang 3 2 2,7 75 0 0 0 0,7 0,3 2 0,3 0,3 0 2 3
Total 5 19,6 43,4 45,2 1,2 1,6 75 6,6 3 20,2 3 2,8 0,2 20,8 10,8
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
LONG Wang 5 4,8 15,4 31,2 0,4 1,4 28,6 5,2 16,8 31 0,2 0 0,2 0 0 0 0 -0,6
QIANG Ye 5 5,4 24,8 21,8 0 1 0 5,4 25,8 20,9 0,6 0,2 0 0 0 0 0 -6,8
Total 5 10,2 40,2 25,4 0,4 2,4 16,7 10,6 42,6 24,9 0,8 0,2 1,2 0 0 0 0 -7,4