bandeau handzone

Meshkov Brest

HC Meshkov Brest

Leningradskaya str.4 224028 Brest
http://www.bgk-meshkova.com/


Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MALUS Jaka 13 2 3,2 63,4 0 0 0 1,8 0,2 0,5 0 0,1 0 2 7,6
OBRANOVIC Sandro 7 1,6 2,6 61,1 0 0 0 1,9 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 1,6 3,9
SHKURINSKIY Alexander 6 3,8 5,8 65,7 0 0 0 2,5 0,3 0,2 0 0 0 3,8 14,8
SILKO Valiantsin 5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
SKUBE Stas 13 3,1 4,8 64,5 0,1 0,1 100 5,1 0,2 1 0,1 0,1 0 3,2 16,2
SANTALOV Dmitrii 8 1,5 3,1 48 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0,1 0 1,5 3,8
BUDZEIKA Yahor 7 0,1 0,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4
PACZKOWSKI Pawel 13 1 1,8 54,2 0 0 0 0,9 0,2 0,3 0 0,2 0 1 3,4
PANIC Marko 13 4,7 8,5 55,5 0 0 0 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 4,7 13,9
VIARHEICHYK Danila 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELVIASIUK Artsiom 13 1 1,2 86,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1 2,1
SHUMAK Viachaslau 13 2,2 2,8 80,6 0 0 0 0,2 0,2 0 0,3 1,1 0 2,2 4,7
VRANJES Vladimir 12 2,6 3,2 79,5 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,8 0 2,6 5,4
RAZGOR Simon 11 0,7 1 72,7 0,5 0,5 83,3 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 1,2 2,8
TAMASHUK Ilya 3 0 0 0 0,3 0,3 100 0 0 0 0 0 0 0,3 1
YURINOK Andrei 11 1,9 3,3 58,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,6 0 1,9 3,3
BARANAU Maksim 11 0,5 0,5 83,3 0,5 0,6 71,4 0 0 0 0 0 0 0,9 2,1
VAILUPAU Mikita 13 3,4 4,9 68,8 1,8 2,5 71,9 0,2 0 0 0 0 0 5,2 12,3
Total 13 26 40,3 64,5 2,7 3,6 74,5 13,1 1,4 3,8 1,2 3,7 0,1 28,7 83,7
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
MATSKEVICH Ivan 12 1,9 10,8 17,7 0,2 0,6 28,6 2,1 11,4 18,2 0 0 0 0 0 0 0 -4,1
PESIC Ivan 13 7,6 25,1 30,4 0,1 1,5 5 7,7 26,6 28,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0,6
USIK Ilya 3 0 0,3 0 0 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 13 9,4 35,2 26,7 0,2 2,2 10,3 9,6 37,4 25,7 0,2 0 1 0 0 0 0 -3,4